קידום ארגוני בריאות

אלפי עמותות לא מוכרות

במדינת ישראל פועלות כיום אלפי עמותות. רבות מהן עוסקות בתחומי בריאות עם ממשקים של בריאות וחינוך, בריאות ורווחה. אחת לתקופה, מתפרסמות עמותות בעקבות פעילות ספציפית או קמפיין לגיוס תרומות למטרות חשובות שונות, אך מרבית אזרחי ישראל לא מכירים את העמותות מקרוב, למעט במקרים שבהם נעזרו באופן אישי מהעמותה.

אזרחים תורמים – לעמותות המסייעות לאזרחים

רוב אזרחי ישראל תורמים בשמחה לחברה ולקהילה. כל תורם רוצה לדעת שכספו הולך למקום הכי נחוץ וחיוני מתוך אלפי מטרות חשובות. בדיוק לכן, יזמנו את הקרן המרכזית לתמיכה בעמותות השונות המטפלות בקצה: באזרח שנצרך לשירותים שלהם. לדוגמא: הסעה לבית חולים, השאלת ציוד רפואי, שמרטפית, סיוע ברכישת תרופה, ייעוץ רפואי וכדומה.

וועדה ציבורית מקצועית מחליטה

הקמנו את הוועדה הציבורית המקצועית הראשונה, המורכבת מאנשי מקצועי ומאישי ציבור. חברי הוועדה יחקרו וישקלו בכובד ראש מהן המטרות החשובות והנחוצות ביותר, להן זקוקה כעת החברה בישראל, ויעבירו את הכספים לעמותות השונות על פי תיעדוף (בדומה לפעילות ועדת סל התרופות, המחליטה על חלוקת התקציב הממשלתי המוגבל שקיבלה, בהתאם לשירותים ולצרכים הרפואיים הדחופים ביותר לאומה).