קידום הבריאות בקהילה

ייזום פרויקטים רפואיים שיביאו לקידום הבריאות בקהילה

  • אנו פועלים להקמת חדרי מיון קדמיים בערים השונות, כדי להקל על העומס בחדרי המיון בבתי החולים השונים.
  • אנו יוזמים הרחבת שירותי הרפואה הקהילתית לתועלת הטיפול הביתי ולהפחתת אשפוזים מיותרים. כך יימנעו אלפי מקרי תמותה שנתיים כתוצאה מהידבקויות בזיהומים בתוך בתי החולים.
  • אנו מעודדים מימון לימודי סיעוד ורפואה לצעירים ישראליים, במטרה לסייע למערכת הבריאות הציבורית ולצמצם פערים בצוותי הרפואה